Committees

Effective: April 2023

Univ.-Prof. Dr. Valerie Krupp (chair)
Univ.-Prof. Dr. habil. Birger Petersen
Univ.-Prof. Felix Löffler
Univ.-Prof. Christopher Miltenberger
Univ.-Prof. Thomas Dewald
Univ.-Prof. Gerhard Gnann
Univ.-Prof. Peter Kiefer
Univ.-Prof. Wolfram Koloseus
Univ.-Prof. Thomas Hell
Univ.-Prof. Sebastian Sternal
Univ.-Prof. Benjamin Bergmann
apl. Prof. Markus Höller
Moritz Schmitt (stud.)

Dr. Carolin Lauer (chair)
Dr. Simone Schinz (chair)
Univ.-Prof. Benjamin Bergmann
Univ.-Prof. Thomas Dewald
Univ.-Prof. Gerhard Gnann
Univ.-Prof. Thomas Hell
Univ.-Prof. Peter Kiefer
Univ.-Prof. Wolfram Koloseus
Univ.-Prof. Dr. Valerie Krupp
Univ.-Prof. Felix Löffler
Univ.-Prof. Immanuel Ott
Univ.-Prof. Dr. habil. Birger Petersen
Univ.-Prof. Sebastian Sternal
Ursula Monter (Representative of the lecturers)
Hannah Bornheim (stud.)
Laurent Kranert (stud.)
apl. Prof. Markus Höller
apl. Prof. Moritz Reinisch

Univ.-Prof. Dr. Valerie Krupp (chair)
Univ.-Prof. Dr. habil. Birger Petersen
Univ.-Prof. Jesse Milliner
apl. Prof. Hans Christoph Begemann
Janika Löttgen
Mirko Meurer
Miriam Binder (stud.)
Florian Kluth (stud.)
Dylan Zöller (stud.)

Univ.-Prof. Dr. Valerie Krupp (chair)
Univ.-Prof. Dejan Gavric
Univ.-Prof. Jesse Milliner
Univ.-Prof. Dr. Immanuel Ott
apl.-Prof. Claudia Schellenberger
Birgit Wenkel (student advising office
Matthea Born (stud.)

Univ.-Prof. Dr. Immanuel Ott
Univ.-Prof. Dr. habil. Birger Petersen
Anna Pikulska
Dr. Simone Schinz

Univ.-Prof. Dr. Immanuel Ott (chair)
and the division directors:
Univ.-Prof. Thomas Dewald
Univ.-Prof. Thomas Hell
Univ.-Prof. Gerhard Gnann / Univ.-Prof. Hans-Jürgen Kaiser
Univ.-Prof. Sebastian Sternal
Univ.-Prof. Dr. habil. Birger Petersen
Univ.-Prof. Peter Kiefer
Univ.-Prof. Wolfram Koloseus
Univ.-Prof. Felix Löffler
Univ.-Prof. Claudia Bussian / Univ.-Prof. Waldemar Schwiertz
Univ.-Prof. Dr. Valerie Krupp / Univ.-Prof. Christopher Miltenberger

Barbara Feilen (chair)
Univ.-Prof. Benjamin Bergmann
Univ.-Prof. Thomas Dewald
Univ.-Prof. Dejan Gavric
Univ.-Prof. Gerhard Gnann
Univ.-Prof. Thomas Hell
Univ.-Prof. Felix Koch
Univ.-Prof. Wolfram Koloseus
Univ.-Prof. Jesse Milliner
Univ.-Prof. Christopher Miltenberger
apl. Prof. Moritz Reinisch (sound editor)
apl. Prof. Christian Rohrbach
Johanna Grausam (stud.)
Matthea Born (stud.)

Consulting:
Member of the orchestra board

Univ.-Prof. Dr. Valerie Krupp
Univ.-Prof. Dr. habil. Birger Petersen
Dr. Josef Schaubruch
Sarah Spies

Consulting:
Jonathan Gammert